Personel Sayıları
Profesör 3
Doçent 1
Yardımcı Doçent 0
Araştırma Görevlisi 7
Öğretim Görevlisi 1
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 50 304
2. Öğretim Öğrencisi 33 309
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 83 613
Genel Toplam 696