Personel Sayıları
Profesör 3
Doçent 1
Yardımcı Doçent 7
Araştırma Görevlisi 5
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 1
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 54 343
2. Öğretim Öğrencisi 42 346
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 96 689
Genel Toplam 785