Ana Sayfa
Duyurular
Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü Bitirme-Tasarım Duyurusu

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ BİTİRME-TASARIM DUYURUSU

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ BİTİRME-TASARIM DUYURUSU
 
2017-2018 Öğretim Yılı GÜZ Döneminde teslim edilen Bitirme Çalışması Kitapçıkları
ve EEM Tasarımı Raporları, Bölüm Bitirme ve Tasarım Komisyonu tarafından ön
değerlendirmeye alınmış ve sizlerin yapmasını istediği düzeltmeleri Kitapçık ve
Raporlar üzerinde belirtmiştir. Bitirme/Tasarım alan tüm öğrencilerin(yada gruptan
bir öğrencinin) en kısa sürede danışman hocalarından hatalı rapor ve kitapçıklarını
teslim almaları ve raporlarında/kitapçıklarında ne gibi düzeltmeler yapmaları
gerektiğini öğrenmeleri gerekmektedir. Düzeltilmiş raporlar/kitapçıklar en geç 3 Ocak
2018 Çarşamba günü akşamına kadar Danışman hocalara teslim edilmek zorundadır.
Bu tarihe kadar kitapçıklarını teslim etmeyen öğrenciler savunma sınavına kesinlikle
alınmayacaktır.
-Bitirme kitapçıkları mavi kapaklı ve ciltli 2 nüsha halinde(Kendilerinde kitapçık
kalmasını isteyen öğrenciler 2’den fazla kopya çıkarabilir).
-Tasarım Raporları Spiral Ciltli 2 nüsha halinde(Kendilerinde rapor kalmasını isteyen
öğrenciler 2’den fazla kopya çıkarabilir) teslim edilecektir.
Öğrenciler yaptıkları çalışmaları 10-15 sayfayı geçmeyecek şekilde MsPowerPoint
sunusu haline getirerek 4 Ocak 2017 Perşembe günü saat:10:00 ile 15:00 arasında
aşağıda belirtilen, Danışman hocalarının bulunduğu jüri önünde sunacaklardır.
Sunuda kısaca amaç, literatür çalışması, tasarım çalışmaları, simülasyon sonuçları ve
genel olarak sonuçlardan bahsedilecektir.
Değerlendirme, jüri üyelerinin ortak kanaatlerini kullanacakları bölüm web sayfasında
verilen Değerlendirme Tablolarına göre yapılacaktır.
Savunma sınavına gelen öğrenciler yanlarında;
a) İçerisinde yaptıkları tüm çalışmaların dosyalarının bulunduğu
(Kitapçıkların/Raporların Word dokümanı, Simülasyon devreleri, PPT sunusu
vb.) ve üzerinde öğrencilerin isimlerinin yazılı olduğu zarf içerisinde 2 adet
CD/DVD,
b) Bölüm web sayfasında(..öğrenci/Bitirme ve Tasarım sekmesi altında) bulunan
CV belgesinin doldurulmuş halini getirmeleri ve bir kopyasını da sınavdan önce
ycantas@sakarya.edu.tr adresine eposta ekinde göndermeleri gerekmektedir.
 
Oluşturulan Jüriler:
 
1 . Prof.Dr. Ali Fuat BOZ,
Yrd.Doç.Dr. Mustafa Zahid YILDIZ,
Öğrt.Gör.Dr. Alper Turan ERGÜZEL
 
2. Prof.Dr. Abdullah FERİKOĞLU,
Prof.Dr. Raşit KÖKER,
Yrd.Doç.Dr. Metin VARAN,
 
3. Doç.Dr. İhsan PEHLİVAN,
Yrd.Doç.Dr. Ahmet KARACA,
Yrd.Doç.Dr. Murat KARABACAK
 
4. Yrd.Doç.Dr. Sezgin KAÇAR
Yrd.Doç.Dr. Akif AKGÜL,
Yrd.Doç.Dr. Halil ARSLAN