Ana Sayfa
"mühendislik" ve "mühendislik Tasarımı" Tanımları

"Mühendislik" ve "Mühendislik Tasarımı" Tanımları

ABET’e ("Accreditation Board for Engineering and Technology Inc.”) göre mühendisliğin tanımı:

Mühendislik; çalışma, tecrübe ve uygulama ile kazanılan matematik ve doğal bilimler bilgisinin, doğadaki malzeme ve kuvvetleri insanlığın yararına ve ekonomik biçimde kullanmak üzere yöntemlerin geliştirilmesinde akıllıca uygulandığı meslektir.

“Engineering is the profession in which a knowledge of the mathematical and natural sciences gained by study, experience, and practice is applied with judgement to develop ways to utilize, economically, the materials and forces of nature for the benefit of mankind.”

ABET’e ("Accreditation Board for Engineering and Technology Inc.”) göre tasarımın tanımı:

Mühendislik Tasarımı bir bileşeni, bir sistemi veya bir süreci istenen gerekleri karşılayacak biçimde bulma sürecidir. Mühendislik tasarımı, temel bilimlerin, matematiğin ve mühendislik bilimlerinin, verilen bir amacı karşılayacak şekilde,  kaynakların en uygun biçimde kullanılmasına uygulandığı (genellikle iteratif) bir karar–verme sürecidir. Tasarım sürecinin temel elemanları arasında sentez, analiz, konstrüksiyon, test ve değerlendirme vardır. Bir müfredatın mühendislik tasarımı bileşeni aşağıdaki öğelerin çoğunu içermelidir: öğrenci yaratıcılığının geliştirilmesi, açık-uçlu problemlerin kullanılması, modern tasarım teorisi ve metodolojisinin geliştirilmesi ve kullanılması, tasarım probleminin ifadesinin ve  teknik özelliklerinin formüle edilmesi, alternatif çözümlerin ve fizibilitenin dikkate alınması, üretim süreçleri, eşzamanlı mühendislik tasarımı ve ayrıntılı sistem tanımlama. Ayrıca,  ekonomik faktörler, güvenlik, güvenilirlik, estetik ve sosyal etki gibi bir çok gerçekli kısıtların dahil edilmesi de gereklidir.   

“Engineering design is the process of devising a system, component, or process to meet desired needs. It is a decision-making process (often iterative), in which the basic science and mathematics and engineering sciences are applied to convert resources optimally to meet a stated objective. Among the fundamental elements of the design process are the establishment of objectives and criteria, synthesis, analysis, construction, testing and evaluation. The engineering design component of a curriculum must include most of the following features: development of student creativity, use of open-ended problems, development and use of modern design theory and methodology, formulation of design problem statements and specification, consideration of alternative solutions, feasibility considerations, production processes, concurrent engineering design, and detailed system description. Further it is essential to include a variety of realistic constraints, such as economic factors, safety, reliability, aesthetics, ethics and social impact."