Ana Sayfa
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Öğrencilere temel bilim ve temel mühendislik alanlarında güçlü bir altyapı sağlanmakta ve evrensel düzeydeki laboratuvarlarda çalışma olanağı verilmektedir.

Bölümümüz, alanında bilim ve teknoloji üretimine katkıda bulunmayı, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış, problem çözme ve analitik düşünme yeteneğine sahip üstün nitelikli mühendisler yetiştirmeyi ve sanayi ile işbirliği içerisinde ilimize ve ülkemize katma değer sağlayacak çalışmalar gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Bölümde temel mühendislik kavramları, elektrik-elektronik devreler ve sistemler, kontrol ve otomasyon sistemleri, elektrik makineleri; elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtım sistemleri, haberleşme sistemleri, mikrobilgisayarlı sistemler gibi alanlarda teorik altyapı, tasarım, analiz, uygulama, projelendirme ve bunların endüstriyel problemlerinin çözümlerine yönelik eğitim verilmektedir. Öğrenciler, Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanının gerektirdiği analitik-matematiksel karar verme, iletişim ve yönetim becerileri ile donatılmakta; tasarım yapma, karar alma yeteneklerini geliştirmekte, grup içi ve disiplinlerarası çalışma alışkanlığı kazanmaktadırlar. Ayrıca alınan teorik ve uygulama derslerine ilave olarak, 1 yarıyıl süresince sanayi sektöründeki işletmelerde İşyeri Eğitimi alan öğrenciler, uygulama becerisi daha yüksek mühendisler olarak mezun olmaktadırlar.

İŞ OLANAKLARI

Elektrik-Elektronik konularına ve yeni teknolojilere karşı ilgi duyan, karmaşık problemlerle uğraşmaktan zevk alan üniversite adayları için Elektrik - Elektronik Mühendisliği isabetli bir tercih olacaktır.

Mezunlar, ülkemiz enerji sektörü, elektromekanik, haberleşme, otomasyon ve bilişim sanayinde istihdam edilebilmekte; kamu kuruluşlarında elektrik ve elektronik birimlerinde görev alabilmektedirler. Kuruluşların elektrik enerjisi üretim santralleri, köy elektrifikasyonu, enerji sistemleri, endüstriyel otomasyon, haberleşme, aydınlatma, kuvvet tesisatı, bilgisayarlarda yazılım ve donanım alanlarında çalışabilmektedirler. Özellikle enerji üretimi ve haberleşme sektörü, kamusal ve özel Ar-Ge birimleri, fabrikaların enstrümantasyon ve otomasyon birimleri, mezun öğrencilerimiz için potansiyel iş alanlarını oluşturmaktadır.

Uygulama ve Staj İmkanları

Öğrencilerimiz; Mühendislik Fakültelerinin Elektrik-Elektronik Müendisliği Bölümü öğrencilerinin almış olduğu aynı derslere ilave olarak 1 yarıyıl süresince Sanayi sektöründeki şirketlerde İşyeri Eğitimi almaktadırlar. Ayrıca 72 günlük yaz stajları ile birlikte öğrencilerimiz işyeri tecrübelerini daha da arttırmaktadırlar.

Fotoğraflar