Ana Sayfa
Müdek
Bölümün İstediği Belgeler

Bölümün İstediği Belgeler

Sayın Hocam,

Teknoloji Fakültesinin MÜDEK sürecinde kullanılmak üzere Elektrik ve Elektronik Mühendisliğine öncelikle 2015-2016 Güz döneminde verdiğiniz tüm derslere ait evrakların ve varsa daha önceki dönemlerde Teknoloji Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliğine verdiğiniz derslerin evraklarını, aşağıda belirtilen sırada, afboz@sakarya.edu.tr ve baricioglu@sakarya.edu.tr adresine dönem sonunda ulaştırmanız gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini saygılarımla rica ederim.

Gerekli belgeler:

1-      Ders Dosyası Kapak (Ekte verilmiştir.)

2-      Ders Bilgileri Formu (EBS sisteminden indirilecektir.),

3-      Vize sınavı soruları, cevap anahtarı, en iyi-orta-en kötü notu alan öğrencilerin cevap kâğıtları,

4-      Final sınavı soruları, cevap anahtarı, en iyi-orta-en kötü notu alan öğrencilerin cevap kâğıtları,

5-   Bütünleme sınavı soruları, cevap anahtarı, en iyi-orta-en kötü notu alan öğrencilerin cevap kâğıtları,  

6-      (Varsa) Ödev/Ödevler, Proje/Projeler   (En iyi-orta-en kötü ödev/proje)(Tasarım projelerinin sadece metinleri konulacak. Çizim yok…),   

7-      (Varsa) Kısa sınavlar (Quiz) soru ve cevapları  (En iyi-orta-en kötü sınav kağıtları),

8-      Ders Başarı Listesi(Final ve Bütünleme),

9-      Öğretim Elemanı Ders Değerlendirme Raporu,

10-      Dersin Program Çıktılarıyla İlişkileri ve Ölçme Formu

11-   Program Çıktılarına Ulaşma – İstatistiksel Form

 

Not 1: Program Çıktılarına Ulaşma – İstatistiksel Form’unun  hazırlanabilmesi için, Sınav Soru Kağıtları ve/veya Cevap Anahtarlarına, Soruların hangi Program Çıktıları ile ilişkili olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Örnek Soru kâğıdı ekte verilmiştir.)

Not 2: Yukarıdaki belgeler taranarak aynı sıra ile tek bir PDF dosya altında toplanacaktır. 

Birden fazla grubu olan dersler için tek bir PDF dosya hazırlanacaktır.

Not 3: PDF Dosyalar, I. ve II. Öğretim için ayrı ayrı hazırlanacaktır.

Not 4 : Oluşturulan pdf dosyasının ismi;

Yıl_Donem_BolumNumarası_Ogretim Turu_Derskodu.pdf biçiminde olacaktır.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliğini bölüm numarası: 00

 

Örnek

2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı 1. öğretim Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümü Elektrik-Elektronik Müh. Giriş dersi için dosya ismi

1213_G_00_1_ELM101.pdf

 

Prof. Dr. Ali Fuat Boz

Bölüm Başkanı