Ana Sayfa
Öğrenci
İş Yeri Eğitimi

İş Yeri Eğitimi

Detaylı bilgiye Aşağıdaki linkten Öğrenci/7+1 sekmesi ile ulaşabilirsiniz.

http://www.tf.sakarya.edu.tr/tr

İşyeri Uygulaması Kabul Formu

Denetçi Öğretim Elemanı Değerlendirme Formu

İşyeri Eğitimi Sorumlusu Değerlendirme Formu

İşyeri Eğitimi Yönergesi

İşyeri Eğitimi Rapor Yazım Kılavuzu

İşyeri Eğitimi Taslak Raporu 

İşyeri Uygulamasi Akış Şeması ve İşleyiş Planı

Örnek Rapor

İşyeri değerlendirmesi Program çıktıları değerlendirme Formu

 

--------------------------------------------------------------------------------------

İşyeri Uygulaması ve İşyeri Eğitimi Rapor Hususunda Dikkat edilmesi Gerekenler

 

  1.        Rapor içerikleri tüm bölümler için standart hale getirilmiş olup, uyulması gereken içerikler en az haliyle aşağıda belirtilmiştir (Ayrıca ek olarak bölümünüze has, özel konu ve içeriklerin eklenmesi gerekmektedir).
  2.        Ara Rapor ve Final Raporlarını uygun formatta ve uygun içerikte hazırlamayan ya da teslim etmeyen öğrencilerin İşyeri Uygulaması ve İşyeri Eğitimi Dersleri başarısız sayılacaktır.

 

RAPOR İÇERİKLERİ

ÖZET              Türkçe ve İngilizce

BÖLÜM 1.     GİRİŞ 
BÖLÜM 2.     SÜREÇ YÖNETİMİ 
           2.1.     İşletmedeki İdari Süreçler (Organizasyon Yapısı ve Emir Komuta Zinciri)
           2.2.     İşletmedeki Proses / Üretim Süreçleri 
BÖLÜM 3.     STANDARDİZASYON 
           3.1.     Genel Mühendislik Standartları 
           3.2.     İşyerinde Uygulanan Standartlar
           3.3.     İşyerindeki Kalite Yönetim Sistemi
BÖLÜM 4.     İŞYERİ UYGULAMALARI 
BÖLÜM 5.     DİSİPLİNLERARASI UYGULAMALAR 
BÖLÜM 6.     İŞYERİNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER ve ÇÖZÜMLER
BÖLÜM 7.     SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

 

BÖLÜMLERLE İLGİLİ DETAY

Giriş bölümünde, firmanın tanımı, iş alanları, çalışan sayıları, üretim yöntemleri, kapasitesi, üretilen ürün bilgileri vb. firma ile ilgili bilgiler,

Süreç yönetiminde, firmanın organizasyon yapısı, emir komuta zinciri, üretimle ilgili işleyiş ve proses süreç bilgileri vb. hususlar,

Stansardizasyon bölümünde, mühendislikte kullanılan standartlar hakkında genel bilgiler, firmadaki standartizasyon çalışmaları, kalite yönetim sistemleri, yapılan uygulamalar ve uyulan standartlar hakkındaki bilgiler,

İşyeri uygulamalarında; işyeri eğitimi sürecinde gerçekleştirilen işler, görev alınan uygulamalar vb bilgiler,

Problemler ve çözümler ile ilgili bölümde, işyeri eğitimi sürecinde yaşanan problemler ve çözüm yöntemleri ile ilgili bilgiler (en az bir problem tanımlanması ve bu probleme karşılık gerçekleştirilen çözüm uygulamaları hakkında bilgi verilmesi gerekmektedir. Matematiksel olabilir, uygulama biçiminde olabilir: Ayrıca problem yoksa problem yerine işletmenin mevcut işleyiş süreçlerinden biri ya da birkaçı üzerinde, bu süreçleri iyileştirecek uygulamalar hakkındaki bilgileri içerebilir),

Disiplinler arası çalışmalarda, kendi alanınız dışında gerçekleştirilen işler hakkındaki bilgiler (alanınızdan farklı bir disiplinde yer alan bir çalışmada bulunulması ve bu safhada gerçekleştirilen uygulamalar hakkında bilgiler aktarılması istenmektedir),

Sonuç ve değerlendirme kısmında ise, gerçekleştirilen uygulama ile ilgili ve firma ile ilgili genel değerlendirmeler, iyileştirilebilir alanlar, yaşanan sorunlar ve yapılan genel uygulamalar, işletmeye yönelik iyileştirme önerileri hakkında bilgiler yer almalıdır.